Om kampanjen

For å nå klimamål må vi jobbe sammen – kommuner, bedrifter og enkeltpersoner.
Vi er helt avhengige av din hjelp!

Klimahelt har som formål å samle informasjon, slik at vi ser hvordan kommunene kan legge til rette for en mer klimavennlig hverdag for våre innbyggere. Samtidig ønsker vi å gjøre folk flest bevisst på eget klimafotavtrykk og hvordan egne handlinger i hverdagen påvirker dette.  Det å endre en, eller flere vaner kan ha stor betydning for klimaet.

Klimahelt-kampanjen er et samarbeid mellom kommunene Asker, Gjøvik, Gran, Hurum, Jevnaker, Lillehammer, Lunner, Østre Toten og Røyken, med støtte fra Akershus fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Alle deltakere er med i trekningen av premier.

Hva består Klimahelt av?
Klimahelt-kampanjen gjennomføres på www.ducky.eco, som lagrer dataene dine på din konto. Les mer om tjenesten her.

I denne kampanjen bruker vi følgende verktøy:
Klimaheltsjekken samler inn anonymiserte opplysninger om innbyggernes vaner og holdninger, som vi vil bruke til planlegging av klimatiltak og investeringer i kommunene. Vi gir deg også mulighet til å bidra med innsikt og kommentarer om klimatiltak direkte til oss. 

Klimaheltløftet er et lavterskel tilbud for deg som er engasjert i bærekraft og vil redusere eget fotavtrykk over tid. Hvis du velger å prøve en ny klimavennlig vane over tid så er erfaringene dine ekstra verdifulle for oss! Hva var enkelt og hva var vanskelig? Hvordan kan vi støtte deg?

Har du spørsmål om Klimahelt-kampanjen? Ta kontakt med prosjektleder Kristin Molstad, kristin.molstad@gran.kommune.no

Regler og retningslinjer

Du må være over 13 år for å delta i kampanjen, og bosatt i Akershus, Buskerud eller Oppland.

Du kan sjekke klimafotavtrykket ditt uten å velge å gå videre med et klimaløfte, men vi vil gjerne ha deg med! For å delta i kampanjen velger du ett eller flere klimaløfter fra en liste med 20 forslag til hvordan du kan redusere klimafotavtrykket ditt. Klimaløftet må gjennomføres i minimum 4 uker.

Del dine erfaringer

Vi oppfordrer alle deltakere til å dele sine erfaringer som #klimahelt-deltaker med andre gjennom sosiale medier.

  • Ta bilder og videoer av hverdagen som #klimahelt
  • Skriv statusoppdateringer om oppturer og nedturer
  • Spre tips og inspirasjon
  • Oppfordre venner og familie til å bli klimahelter

Du kan dele og kommentere på vår kampanjeside på Facebook (eller bruke dine egne kanaler). Bruk gjerne hashtagen #klimahelt på instagram.

Informasjon og inspirasjon

Lik og følg vår kampanjeside på Facebook for å få informasjon om aktiviteter, tilbud, tips og inspirasjon til hvordan du kan leve mer klimavennlig. Her kan du også dele og lese erfaringer fra andre #klimahelt-deltakere.

Aktiviteter og arrangementer

På kampanjesiden på Facebook legger vi også ut informasjon om aktuelle arrangementer som foregår i de forskjellige kommunene i løpet av kampanjeperioden.

Det vil blant annet bli arrangert informasjonsmøter for boligeiere om fornybare energiløsninger og utfasing av fossil oljefyring.
Det arrangeres Bedriftsmesterskap og Klimamesterskap for videregående skoler i Oppland i perioden 7.–18. oktober.