Gjennom kampanjen har innbyggere i en rekke kommuner sjekket sitt fotavtrykk og gjort tiltak for å forbedre det. Sammenlign fotavtrykket mellom de ulike kommunene i visualiseringen under. Her kan du også trykke på de ulike tallene for å få mer informasjon

Gjennom kampanjen har innbyggere i en rekke kommuner sjekket sitt fotavtrykk og gjort tiltak for å forbedre det. Sammenlign fotavtrykket mellom de ulike kommunene i visualiseringen under. Her kan du også trykke på de ulike tallene for å få mer informasjon

Følg oss på Facebook

Få oversikt over arrangementer, supertilbud og inspirasjon.

#klimahelt-kampanjen er et samarbeid mellom kommunene Asker, Gjøvik, Gran, Hurum, Jevnaker, Lillehammer, Lunner, Østre Toten, Røyken, Oppland fylkeskommune og Akershus fylkeskommune, med støtte fra Miljødirektoratet Innovasjon Norge.