Følg oss på Facebook

Få oversikt over arrangementer, supertilbud og inspirasjon.

#klimahelt-kampanjen er et samarbeid mellom kommunene Asker, Gjøvik, Gran, Hurum, Jevnaker, Lillehammer, Lunner, Østre Toten, Røyken, Oppland fylkeskommune og Akershus fylkeskommune, med støtte fra Miljødirektoratet Innovasjon Norge.